General

تکلیف 7 مرکز دیگر برای میزبانی جام شمشاد مشخص شد

اطلاعات استان های جدید اعلام شد

رضا طالب نژاد 0 631 رتبه مطلب: 5/0

جام شمشاد به عنوان بزرگترین رویداد ورزش های الکترونیک در تاریخ ایران نام دارد که در دو رشته فیفا19 و PES19 برگزار می گردد.

مراکز جدید جام شمشاد در استان ها اعلام شدند

استان های خراسان جنوبی، البرز، کرمانشاه و مرکزی

رضا طالب نژاد 0 694 رتبه مطلب: 2/5

مراکز جدید جام شمشاد جهت برگزاری مرحله مقدماتی این رویداد در استان های خراسان جنوبی، البرز، کرمانشاه و مرکزی اعلام شدند. 

دو شهر دیگر برای برگزاری مرحله مقدماتی جام شمشاد انتخاب شدند

خرم آباد و ایلام

رضا طالب نژاد 0 498 رتبه مطلب: 3/0

شرکت کنندگان پر انرژی جام شمشاد، پیگیر اخبار اعلام نمایندگی در تمام استان ها باشید. 

مکان برگزاری جام شمشاد در چهار شهر میزبان مرحله مقدماتی مشخص شدند

شیراز، مازندران، قزوین و قم

رضا طالب نژاد 0 1067 رتبه مطلب: 2/3

مکان برگزاری جام شمشاد در چهار شهر میزبان مرحله مقدماتی یعنی شیراز، مازندران، قزوین و قم  مشخص شدند. 

RSS
اولین23456